24 Oct 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
La Mioveni s-au stabilit taxele și impozitele locale, pentru anul 2019

La Mioveni s-au stabilit taxele și impozitele locale, pentru anul 2019

Taxele și impozitele locale ce vor fi plătite de către populația din Mioveni în anul 2019 se modifică cu rata inflației de 1,3% față de cele din 2018, conform HCL 118/21.06.2018.

Prin urmare pentru persoanele fizice impozitul pe cladirile rezidențiale se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,085% la valoarea impozabilă a cladirii.

IMPOZIT 2019

  • ZONA B-CASĂ, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p. -133 lei
  • ZONA C- CASA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p. - 127 lei
  •  ZONA D- CASA  ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p. - 121 lei
  • APARTAMENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p. - 186 lei

Pentru persoanele fizice impozitul pe clădirile nerezidențiale se calculează prin aplicarea cotei de 0,7% asupra valorii impozabile a clădirii.

 Impozitul pe clădiri se plăteste anual în două rate egale până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

 Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie,  a impozitului pe clădiri datorat, pe anul 2019, de către persoanele fizice, se acordă o bonificație  de 10% (menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).

        Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 1,50% asupra valorii impozabile a cladirii.

Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie,  a impozitului pe clădiri datorat, pe anul 2019, de către persoanele juridice, se acordă o bonificatie  de 5%(menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).

     Pentru mijloacele de transport înregistrate pe raza orașului Mioveni, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice, rămân în vigoare aceleași prevederi legale, menționate mai sus, în sensul că impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2019 se modifică cu rata inflației de 1,3 %,  față de anul 2018.

     Aceleași prevederi legale rămân în vigoare și pentru terenurile deținute de contribuabili, stabilindu-se în funcție de numarul de mp/teren, rangul localității în care este amplasat terenul și zona și/sau categoria de folosință a terenului.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a impozitului pe teren, datorat, pe anul 2019, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie, de 10%, iar pentru persoanele juridice se acordă o bonificație pentru plată cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pe anul 2019 de către persoanele juridice până la data de 31 martie, de 5% (menținerea aceleiasi cote cu anul 2018).

                O altă taxă prevazută de Hotărârea privind Stabilirea Impozitelor și Taxelor Locale pe anul 2019, se referă la persoanele a căror activitate se încadreaza în grupele 561-Restaurante, 563 - Baruri și alte activităti de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificarii Activitătilor din economia națională CAEN, datorează bugetului local al orașului Mioveni o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, stabilită de către Consiliul Local al orașului Mioveni astfel:

                - Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561- Restaurante, a caror suprafață este sub 50mp, se stabilește o taxă de 200 lei/an;

                -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561- Restaurante, a caror suprafața este între 51mp și 150mp, se stabilește o taxa de 500 de lei/an;

                -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561-Restaurante, a caror suprafata este între 151 mp și 500mp, se stabilește o taxă de 1500 de lei/an;

                -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 561-Restaurante, a căror suprafață este peste 501mp, se stabilește o taxa de 2000 de lei/an;

                   -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a caror suprafață este sub 50 mp, se stabileste o taxa de 200 lei/an;

                 -Pentru unitățile care functioneaza sub codul CAEN 563-Baruri , a caror suprafață este intre 51mp si 150mp, se stabileste o taxa de 300 lei/an;

                -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a caror suprafață este intre 151mp si 500mp, se stabileste o taxa de 500 lei/an;

                -Pentru unitățile care funcționează sub codul CAEN 563-Baruri, a căror suprafață este peste 501mp, se stabilește o taxă de 1000 lei/an.

 Pentru alte activități recreative și distractive potrivit Clasificarii Activitatilor din economia națională se propune o taxă diferențiată, astfel;

         -  Pentru o suprafață cuprinsă între 50mp-150mp, se stabilește o taxa de 100 lei,

         - Pentru o suprafata cuprinsa intre 150mp-200mp, se stabileste o taxa de 200lei.

                    Taxa pentru folosirea temporara a domeniului public și domeniul privat pentru desfășurarea unor activități economice, se stabileste în funcție de zona în care se desfășoară activitatea, astfel:

        -Platoul Casei de Cultura a Sindicatelor, trotuare și strazi limitrofe(str. Radu cel Frumos, str. Tudor Musatescu) 5 lei /mp/zi,

               - B-dul Dacia și zonele publice dintre blocurile orașului Mioveni, 3 lei/mp/zi,

              - Racovita si Colibasi, 2 lei/mp/zi,

              - Clucereasa și Fagetu,1 leu/mp/zi.

              Taxa pentru ocuparea domeniului public și privat al UAT Mioveni, în vederea expunerii sau alte obiecte,  este în cuantum de 3 lei/mp/zi.

Taxa acces Zonă Picnic se stabileşte după cum urmează:

Taxă intrare Zona Picnic: 1 leu/adult

Program acces zonă este:

 9 -  24  ( lunile iunie, iulie şi august);

 9  - 20  ( lunile aprilie şi mai)

Închiriere grătar: 20 lei/2h

Acces toaletă publică: 2 lei

Tiroliană : 10 lei/tură/adult

                  5 lei/tura/copil.

Taxă  de acces la Baza de Agrement ,,Bemo,,

-  pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi:

-  adulţi – 5 lei;

    -  copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi – GRATUIT.

- pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică:

    -  adulţi – 10 lei

   -  copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi -  5 lei.

 

Taxa de acces la Bazinul de Înot Didactic, astfel:

- bilet intrare bazin – 15 lei/ora;

        - bilet (adult şi copil*sub 5 ani) – 18 lei/ora;

        - abonament (adult şi copil* sub 5 ani – 10 şedinţe) - 150 lei în 30 de zile;

        - abonament agrement (10 şedinţe incluse) – 100 lei/lună;

        - abonament iniţiere/învăţare (10 şedinţe) - 120 lei în 30 de zile.

Pentru parcarea în parcările publice cu plată, pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare de  1500 kg, se vor percepe următoarele taxe:

- 30 lei/mijloc de transport/zi ( 24 H)/parcare tranzit;

- 5 lei/mijloc de transport/oră/.

Cuantumul taxelor pentru utilizarea parcării Peco Petrom pentru mijloacele de transport care nu au dreptul de parcare în parcările publice, având masa maximă autorizată între 1,5 tone -5 tone, se stabilesc după cum urmează:

CARD DE PROXIMITATE    DURATA DE STAŢIONARE                         TAXA 

  • Abonament                                          1 lună                                              40 lei
  • Abonament                                          3 luni                                              100 lei
  • Abonament                                          6 luni                                              150 lei
  • Abonament                                         12 luni                                             200 lei

 

                  Categoriile de scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale sunt următoarele:

                   Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădire pentru:

         -Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit.a.,c.,e. din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;

      Clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare;

    Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

    Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin.1 lit.b.si art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile și completările ulterioare;

   Clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale  caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

                     Se acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru:

                    - Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

                    -Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile și completarile ulterioare;

                    -Terenurile aflate În proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de razboi și a văduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război;

                        -Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit.a.c.e. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile și completarile ulterioare. 

         -Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale  caror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

                      Se acordă scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru;

                    -Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

                    -Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrati în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

       Scutirile de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la Registratura Primăriei orașului Mioveni,  până la data de 31 martie 2019.

Pentru  informații suplimentare vă puteți adresa la sediul instituției – IMPOZITE ȘI TAXE ori puteți suna la numărul de telefon 0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa [email protected].

 Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
22 octombrie 2021

AED 1,1571 +0.03 %
AUD 3,1895 +0.29 %
BRL 0,751 -1.05 %
CAD 3,4449 +0.02 %
CHF 4,6354 +0.27 %
CNY 0,6652 +0.15 %
CZK 0,1928 -0.16 %
DKK 0,6648 -0.02 %
EGP 0,2707 +0.04 %
EUR 4,9467 -0.01 %
GBP 5,8655 +0.05 %
HRK 0,6574 -0.20 %
HUF 1,3601 -0.27 %
INR 0,0568 +0.18 %
JPY 3,7324 +0.23 %
KRW 0,3617 +0.17 %
MDL 0,2435 -0.65 %
MXN 0,2099 +0.05 %
NOK 0,5094 -0.14 %
NZD 3,0478 -0.07 %
PLN 1,0747 -0.23 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,0602 +0.67 %
SEK 0,4955 +0.20 %
THB 0,1275 0.00 % -
TRY 0,4428 -3.15 %
UAH 0,1617 -0.12 %
USD 4,2501 0.00 % -
XAU 244,9416 0.00 % -
XDR 6,0138 0.00 % -
ZAR 0,2911 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!