07 Mar 2021 | Vremea în : °C
Primăria Mioveni și-a prezentat în conferință de presă bilanțul anului 2018

Primăria Mioveni și-a prezentat în conferință de presă bilanțul anului 2018

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat joi, 20 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul 2018 și proiectele pentru anul viitor.

Înainte de începerea propriu-zisă a conferintei, primarul Ion Georgescu i-a invitat pe jurnaliștii argeșeni în Centrul Civic al orașului pentru a vedea luminile ornamentale de sărbători.

Edilul din Mioveni a fost însoțit de viceprimarul Aurel Costache și de secretarul oraşului, Ionuţ Badea.

Pentru Primăria Mioveni anul a stat sub semnul celei mai mari investiții, noul spital, care reprezintă un proiect mult așteptat ce va influența decisiv calitatea vieții în acest oraș.

Se estimează ca, cel mai târziu, în toamna anului viitor spitalul să fie gata.

Aceasta este, prezentată sintetic, statistica comunicată a activității Primăriei Mioveni  în anul care stă să se încheie:

CABINET PRIMAR

 Nr .Audienţe primar:- 263;

 Nr. Vizitatori site-ul Primăriei Mioveni:- 24.721;

 Nr. utilizatori înregistrati cu cont  platforma Mioveni City App:- 1500

 

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate (perioada 01 ianuarie - 20 decembrie 2018) - 34650;

Nr. Adrese trimise prin poştă: -14.483;

Nr. Înregistrări interne:- 211.

 

 SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Nr. Dispoziţii pentru anul 2018 (01 ianuarie – 20 decembrie 2018) -1.158;

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni: - 241;

Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate: -223;

Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni: - 24;

Şedinţele Ordinare ale Consiliului Local Mioveni : -11 ;

Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: -5  ;

Şedinţe de Îndată:- 1;

 

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2018, s-au înregistrat un număr de 19 solicitări de informaţii de interes public.

•      Nu s-au primit reclamaţii administrative

•      Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2018, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

•      Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 257.

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie -20 decembrie 2018 este de aproximativ 1400, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 7.

 

 DIRECȚIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

•      156 dosare privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

•      64 dosare privind acordarea salariilor asistenților personali;

         50 dosare privind acordarea ajutorului social;

•      48 dosare privind alocația de susținere a familiei;

•      6 dosare privind acordarea ajutorului de urgență, în valoare de 8.000lei;

•      52 dosare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze;

•      27 dosare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne;

•      100 dosare privind acordarea unei mesei calde la Cantina Socială;

•      580 dosare privind acordarea indemnizatiei pentru creșterea copilului;

•      380 dosare privind acordarea alocației de stat pentru copii;

•      7 dosare privind acordarea ajutorului de înmormântare;

•      950 anchete sociale pentru încadrarea persoanelor în grad de handicap;

•      20 anchete sociale pentru stabilire curator;

•      7 dosare privind stabilirea plasamentului familial;

•      5 dosare privind stabilirea plasamentului rezidential;

•      60 dosare privind copii ai caror parinți sunt plecați în străinătate;

•      34 dosare privind evaluarea situațiilor persoanelor adulte internate în Centrele de Îngrijire.

 

•      FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese pe zi: - 61;

Nr. Beneficiari care au primit ajutor financiar:-4 , în valoare de 14.500 lei.

Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: - 10;

Nr. Copii în situaţie de abandon şcolar: -16.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 Nr. Căsătorii efectuate:-267;

 Nr. Decese înregistrate: -120.

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: - 6862

Nr. Cărţi de identitate provizorii:- 312;

Nr. Schimbări de domiciliu:-2344;

Nr. Vize de reşedinţă:- 451.

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2018, au fost elaborate un număr de 711 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

230 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

587 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

21 de rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;

20 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA

S-au organizat 3 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei.

 De asemenea, au fost organizate 13 concursuri pentru ocuparea unui număr de 13 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei, la care au participat 57 de candidaţi

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2018: -  205.724,95mii  lei;

Valoarea Realizată:-211.378,29 mii lei;

Sume proprii mii lei:-85.491 mii lei;

Valoarea Realizată: - 85.620,82 mii lei;

Sume defalcate din TVA:- 19.179,22 mii lei;

Valoare realizată:- 19.089,54 mii lei;

Valoarea investiţiilor:- 151.070,35 mii lei;

Valoarea Realizată:- 91.501,91 mii lei.

Excedent:  15.345,18 mii lei

 

ÎNVĂŢĂMĂNT

Cheltuieli de funcţionare:-  8.059,50mii lei (realizat 7.054,43 mii lei);

Cheltuieli de investiţii:- 6.889,00 mii lei (realizat 1.600,00 mii lei);

 

SĂNĂTATE

Cheltuieli de funcţionare:- 4.385,0 mii lei (realizat 4.106,83 mii lei);

Cheltuieli de investiţii:-117.626,21 mii lei (realizat 117.297,52  mii lei);

 

SERVICII PUBLICE

Cheltuieli de funcţionare: - 7.159,89 mii lei (realizat 6.120,51 mii lei);

Cheltuieli de investiţii:-  8.876,14mii lei (realizat 3.177,86 mii lei).

 

 COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

Nr. Certificate de atestare fiscală: – 6627  ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: - 1746;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: -  1115 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:-2369;

 Nr. Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia:-561, suma totala acordata fiind de: -100.062 lei.

 

 COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

Au fost înregistrate 432 plăți in sistemul de plata on-line, pentru suma de 123.575 lei;  

Valoarea amenzilor contravenționale primite spre încasare în anul 2018 :     516.505 lei

Valoarea amenzilor contravenționale încasate în cursul anului 2018: 1.265.677 lei

Valoare amenzi contravenționale datorate de contribuabilii declarați  INSOLVABILI : 715.706,24 lei

Valoare amenzi contraventionale aflate în sold :  1.438.660 lei

Au fost deschise un număr de 2700 dosare de executare la persoane fizice , în cadrul carora s-au incasat :

-suma de 763.671, 77 lei în urma somațiilor emise ;

-suma de 438.844,63 lei în urma popririlor înființate asupra veniturilor realizate ;

Au fost deschise un număr de 146 dosare de executare la persoane juridice , in cadrul carora s-au încasat :

-suma de 420.443,89 lei în urma somațiilor emise ;

-suma de 36.781,75 lei în urma popririlor înființate asupra veniturilor realizate ;

Au fost înregistrate în evidența fiscală un număr de 26.032 persoane care au achitat suma de 2.284 413 lei pentru  TAXA DE SALUBIZARE

Au fost acordate scutiri de la plata taxei de gunoi  pentru 652 persoane cu handicap în cuantum de 49.334,51 lei

Au fost deschise 6 dosare pentru transformare amenzi contravenționale în munca în folosul comunității pentru suma de 22.038 lei;

Au prestat muncă în folosul comunității 30 persoane prin Serviciul de Probațiune și 1 persoana prin Ordonanța Procurorului și 6 persoane pentru mandate din amenzi contravenționale;

De asemenea, sunt sub supraveghere un număr de 24 mandate de muncă în folosul comunității pentru  2676 ore ce reprezintă contravaloare sumei 74.906 lei;

 

COMPARTIMENT URBANISM:

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 800; 

Nr. Autorizaţii de construcţii – 437;

Nr. Certificate de urbanism – 633.

 

 COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

În anul 2018 s-a continuat implementarea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II):

 ”Reabilitarea termică a clădirilor : „Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”, „Construire corp grădiniţă – completare subansamblu funcţional”, Grădiniţa Campionii, oraş Mioveni.

De asemenea, se continuă demersurile pentru obținerea unei finanțări în cadrul aceluiași program PNDLII, pentru obiectivul „Pod peste raul Argesel, cartier Racovita - oraş Mioveni, intre DN73D si DC85” .

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

   În anul 2018 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 44.418.113,38 lei fără TVA, din care :

• 205 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  6.755.426,66    lei fără TVA .

S-au organizat proceduri de atribuire pentru următoarele contracte:

•      Licitație Deschisă - Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni - 897.981,24 lei fără TVA;

•      Licitație Deschisă  - Sala Sporturilor, oraș Mioveni, jud.Argeș - ( rest de executat ) - 27.838.074,6 lei fără TVA;

•      Licitație Deschisă - Modernizare străzi oraș Mioveni, jud. Argeș - 3.226.715,51 lei fără TVA;

•   Procedură Simplificată - Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră  (Str. Prunilor, Str.Dealul Viilor, Str.Perilor, Aleea Poienii, Str.Bisericii, traseul Liceu Iulia Zamfirescu - Bl.M9  și  relocare microstație Str.Munteniei ) - 1.473.955,86 lei fără TVA;

•      Procedură Simplificată - Reabilitare termică a clădirilor: Școală - clădire principală P+2, Atelier Școlar - P, Sală de sport - P, ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni - 2.025.959,51 lei fără TVA;

•      Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare - Pictură in tehnică mozaic la Catedrala cu hramul "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din orașul Mioveni, jud. Argeș - 2.200.000,00 lei fără TVA .

COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Investitii finalizate :

•      Amenajare parcare CT3 - oraş Mioveni;

•      Asfaltare strada Soarelui, oraş Mioveni;

•      Modernizare sistem de stocare apă potabilă în cartierul Racovița, oraș Mioveni;

•      Reabilitare Sala de sport Școala Liviu Rebreanu, oraș Mioveni;

•    Recompartimentare Clădire Multifuncțională Făgetu în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță, oraș Mioveni.

Investiții în derulare :

•      Execuţie Spital Orăşenesc Mioveni;

•      Sala Sporturilor, oraș Mioveni;

•      Modernizare străzi din orașul Mioveni;

•      Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră în orașul Mioveni;

•      Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni;

•      Amenajare trotuare și rigole str. Colibași;

•     Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor :

•      Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni;

•      Amenajare trasee turistice, oraș Mioveni;

•      RK Sala de sport Școala George Topârceanu, oraș Mioveni;

•      Sistematizare curte catedrală, oraș Mioveni;

•      Amenajare spațiu camping pentru rulote, zona picnic Făget;

•      Amenajare corp C - Grup Școlar Mioveni;

•      Clădire CT4 va fi transformată în sală de sport.

 

 COMPARTIMENT PATRIMONIU

Nr. actualizări carti funciare: - 7

Nr. avize obținute în vederea autorizării lucrarilor de investiții de pe raza orasului Mioveni: – 122

Nr.acte adiționale la contracte de închiriere: – 20

Nr. acorduri pentru ocuparea temporara a domeniului public:- 18

Extinderi de retele de gaze naturale pe strazi din orașul Mioveni:

•      Strada Egalităţii -133.170,52 lei cu TVA

•      Strada Dinicu Golescu (TRONSON 1)- 184.921,24 lei cu TVA

•      Strada Nicolae Racoviceanu- 5.745,32  lei cu TVA

•      Aleea Mihail Sorbu- 180.653,90  lei cu TVA

•      Dealul Viilor - tronson 2 - 80.900,96  lei cu TVA

•      Preot Ghe.Frînculescu- 56.931,98  lei cu TVA

•      Aleea Poienii - 3 tronsoane -41.034,77  lei cu TVA

-       Dinicu Golescu  - tronson II - 45.488,94 lei cu TVA

extinderi de retele de alimentare cu energie electrica pentru consumatorii casnici din Orasul Mioveni:

-       Aleea Poienii- 65.333,68 lei cu TVA

-       Strada Argeselului - 47.029,08 lei cu TVA

-       Strada Dealul Viilor, str.Prunilor, str.Perilor  -   680.013,60 lei cu TVA

-       Strada Dinicu Golescu- 41.589,69 lei cu TVA.

 

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Nr. de cereri primite -  2934 ;

Nr. Adeverinţe de rol agricol – 2509;

Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: –  280;

Nr.de adrese de la alte instituţii: –  100;

Nr. de atestate de producător: –  18;

Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol: – 18;.

Nr. situaţii statistice: – 9.

 

 SERVICIUL CORP CONTROL

•      601 adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

•      Au fost întocmite un nr. de 163 Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

•      Au fost întocmite un nr. de 4 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990 , în cuantum de 4000 lei și 2 avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000;

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2017

-       4 campanii de ecologizare la nivel local,  în parteneriat cu şcolile de pe raza oraşului şi cu SC. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni,  Poliția Locală Mioveni, SC. Automobile Dacia Renault SA,

-       2 campanii de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor electrice şi electronice (DEEE), în parteneriat cu  A.D.I. Servsal, Asociația Ecopoint şi Asociația Ecopoint și RecoBat

 

 COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

•      În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 16.904 de consultații;

•      S-au efectuat 538 consultații stomatologice;

•      260 de teme de educație sanitară pentru sănătate  au fost susținute de  către cadrele medicale școlare;

•      S-au asigurat 80  consultații gratuite, persoanelor vârstnice;

 

 COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Nr. Acorduri de funcţionare :- 470 , în valoare de 9.400 lei;

Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -12, în valoare de 12.000  lei;

Nr. vehicule înregistrate: - 12 .

 

COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2018 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

a) Intervenţii la incendii:

•      incendii culturi agricole şi mirişti – 4 stinse

•      incendii construcţii – 1

b) Intervenţii la inundaţii:

•      2 gospodării cetăţeneşti

•      reclamaţii sesizări cetăţeni în număr de 11 – 11 rezolvate în mod direct de către SVSU;

De asemenea au fost eliberate   14 de permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise.

 

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2018 la nivelul oraşului Mioveni au fost executate următoarele:

-  un exerciţiu de Protecţie Civilă cu tema : Accident nuclear pe platforma ICN la reactorul TRIGA în care s-a urmărit în special activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, activitatea formaţiunilor specializate în activitatea de alarmare , cercetare, adăpostire şi evacuare.

La acest exerciţiu au participat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului cu echipe specializate, structuri ale M.Ap.N., D.S.P., ABAAV., I.P.J., Mediu, Jandarmi, Ambulanţa Mioveni, SMURD,  Sp. „Sf. Spiridon”, F.C.N., I.C.N., S.V.S.U. Mioveni, SC. VULTURUL,

 SC. S.Ed.C. Mioveni. Gr. Şcolar Colibaşi ,Şc. George Topârceanu şi altii.

         De asemenea, au fost identificate un număr de 185 de subsoluri de bloc în vederea folosirii ca adăposturi de protecţie civilă.

 

POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate: - 4060  ;

Persoane avertizate în scris :- 468;

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă : - 437;

Suma totală de amenzi pe anul 2018 :- 10.6792  lei;

S-au rezolvat un număr de 2425 sesizări scrise, 157  sesizări telefonice 1280 şi 988 sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

 

DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2018, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de  2096 fapte (1485 sesizări, 313 solicitări telefonice și 298 cereri de vizionare) care au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale și au fost  aplicate măsuri legale, atenționări verbale precum și sancțiuni contravenționale.

   Printr-un număr de 93 adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române  și Poliției Locale, peste 81 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001și a Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 75 (CD-uri + DVD-uri) și 165 capturi-foto;

 Au fost furnizate un număr de 20 listinguri către Poliția Română de pe camerele prevăzute cu licențe de recunoaștere și stocare automată a numerelor autovehiculelor, camere amplasate la intrările/ieșirile în/din oraș.

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 20 decembrie 2018 este de 5.952.449, iar al celor care au au ieşit din oraşul Mioveni  este de 7.229.955.

 Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
5 martie 2021

AED 1,1141 +1.03 %
AUD 3,1352 -0.47 %
BRL 0,7218 +0.15 %
CAD 3,2197 +0.59 %
CHF 4,4065 +0.42 %
CNY 0,6308 +0.73 %
CZK 0,1854 -0.38 %
DKK 0,6566 +0.08 %
EGP 0,2607 +1.09 %
EUR 4,8831 +0.10 %
GBP 5,6478 +0.07 %
HRK 0,6449 +0.23 %
HUF 1,3333 -0.31 %
INR 0,056 +0.54 %
JPY 3,7707 -0.08 %
KRW 0,3622 +0.64 %
MDL 0,2309 +0.30 %
MXN 0,1925 -0.93 %
NOK 0,4769 +0.46 %
NZD 2,9162 -0.62 %
PLN 1,0661 -0.55 %
RSD 0,0415 0.00 % -
RUB 0,0548 -0.18 %
SEK 0,4796 -0.06 %
THB 0,1341 +0.52 %
TRY 0,5454 +0.48 %
UAH 0,1476 +1.03 %
USD 4,0924 0.00 % -
XAU 223,0612 0.00 % -
XDR 5,8482 0.00 % -
ZAR 0,2669 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!