30 Nov 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Centrul Cultural Mioveni organizează concurs pentru ocuparea postului de referent

Centrul Cultural Mioveni organizează concurs pentru ocuparea postului de referent

Centrul Cultural Mioveni organizează concurs pentru ocuparea postului de referent, gradul debutant, în cadrul Compartimentului Organizare Manifestări Cultural Artistice.

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (se poate depune la dosar  o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului)

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de lege;

g) curriculum vitae;

Notă: actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs, tel.0348/445856.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;   

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

d) are capacitate deplină de exerciţiu;   

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   

f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs;   

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice de ocupare a postului:- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.    – cunoştinţe de operare de calculator – nivel bază;

Tipul probelor de concurs: Proba scrisă va avea loc în data de 07.11.2017,  ora 10:00  şi  interviul în data de 09.11.2017, ora 1400. Probele se vor desfăşura la sediul instituţiei.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data limită de depunere a dosarului de concurs:26.10.2017.

Termenul limită de afişare a selecţiei dosarelor de concurs: 31.10.2017

Termenul de depunere a contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs: 01.11.2017

Termenul de soluţionare a contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs: 02.11.2017

Proba scrisă va avea loc în data de 07.11.2017, ora 10:00. Rezultatul probei scrise se afişează în data de 07.11.2017, ora 16:00.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: 08.11.2017.

Termenul limită de soluţionare a contestaţiei: 09.11.2017, ora 14:00.

Interviul va avea loc în data de 09.11.2017, ora 14:00.

Rezultatul interviului se afişează la data de 09.11.2017, ora 16:00.

Termenul de depunere a contestaţiei la interviu: 10.11.2017

Termenul de soluţionare a contestaţiei la interviu: 13.11.2017

Rezultatul final se afişează în data de 13.11.2017.

Bibliografie :1. OUG 118/2006 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale;

2. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;

4. Ordinul nr.2193/2004 pentru apobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale(anexa 5);

5. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
29 noiembrie 2021

AED 1,1939 -0.03 %
AUD 3,135 +0.19 %
BRL 0,7817 -0.80 %
CAD 3,4429 +0.15 %
CHF 4,7366 -0.07 %
CNY 0,6872 +0.09 %
CZK 0,1925 -0.21 %
DKK 0,6655 0.00 % -
EGP 0,2792 +0.04 %
EUR 4,949 0.00 % -
GBP 5,8544 +0.23 %
HRK 0,6575 -0.08 %
HUF 1,3432 -0.09 %
INR 0,0584 -0.34 %
JPY 3,8663 +0.50 %
KRW 0,3683 +0.38 %
MDL 0,2474 -0.60 %
MXN 0,1995 -0.50 %
NOK 0,4827 -0.49 %
NZD 2,9949 +0.13 %
PLN 1,0536 +0.02 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,0585 +0.69 %
SEK 0,4799 -0.60 %
THB 0,1303 +0.08 %
TRY 0,3462 -4.47 %
UAH 0,1614 -0.31 %
USD 4,3853 0.00 % -
XAU 253,3079 0.00 % -
XDR 6,1308 0.00 % -
ZAR 0,2719 0.00 % -

Mai mult
...
...
Mircea Draghici vrea sa schimbe modul de finantare al campaniilor electorale

Mircea Draghici: Transportatorii corecti vor primi o parte din acciza la carburanti inapoi

Lidl ofera clientilor un cadou special pentru Craciun, pentru cumparaturi de minim 100 de lei

Incep inscrierile la concursul EcoPaparazzi din februarie

Cristian Tudor Popescu lanseaza primul volum despre film in standul Dacia la Gaudeamus

Cursuri organizate la Alianta Franceza Pitesti

A fost lansat concursul national de burse de studiu pentru elevii romi

Serviciul secret matriarhal al PNL ii da replica lui Ion Arabolu

Formare profesionala pentru junii portocalii, pe bani publici