18 Oct 2021 | Vremea în : °C
Consiliul Local Mioveni s-a întrunit în ședință publică ordinară

Consiliul Local Mioveni s-a întrunit în ședință publică ordinară

Astăzi, 17 mai, Consiliul Local Mioveni s-a întrunit în ședință publică ordinară.

Ședința a debutat atipic, consilierii fiind nevoiți să amâne scoatera săbiilor din teacă, deoarece echipa de volei a CS Dacia Mioveni 2012, proaspăt medaliată cu bronz la Finala Campionatului Național -Speranțe, a venit în fața lor și a reușit să aștearnă concordia în sala de ședință, pentru că toată lumea le-a felicitat, ”în unanimitate”.

Performanța tinerelor sportive reprezintă o premieră pentru Mioveni la acest sport. Tânărul club din Mioveni s-a înfruntat în această competiție cu grupări care au tradiție și mare experiență în volei, fiind depășit doar de CSM București și Dinamo București. Încă o dată, performanța sportivă devine ambasador de succes al comunității locale.

Primarul Ion Georgescu a participat la această ședință și a mulțumit consilierilor care au fost prezenți astăzi la ceremoniile organizate pe raza orașului de ”Ziua Eroilor”.

După consumarea acestui moment, s-a trecut la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. Spre deosebire de alte ședințe, cu câteva excepții, nu au fost mari controverse în legătură cu subiectele supuse votului.

Ordinea de zi a avut următoarele puncte:

 

1.            Procesele - verbale ale şedinţelor publice ale Consiliului Local al Oraşului Mioveni din luna Aprilie 2018.

•             Procesul-verbal al şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Mioveni din data de 12.04.2018.

                               Prezintă : Secretarul oraşului Mioveni – Badea Ionuț.

•             Procesul verbal al şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Oraşului Mioveni, din data de 26.04.2018.                                                 

                               Prezintă : Secretarul oraşului Mioveni – Badea Ionuț.

2.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea modificării prețurilor la apa potabilă și a tarifelor de canal-epurare.”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

               S.C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L:  -    ing. Ciobanu Viorel.

                                                                                                                                               -    ec. Păuna Iulia.         

3.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    ” Vânzarea unui apartament - garsonieră si dependințele aferente, situat în orașul Mioveni, str. Muntenia, bl E10, sc B ap. 35, et.4, județul Argeș.”     

                               Prezintă :             Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                                                               Consilier juridic -  jr. Fintoiu Ilie.

4.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind       ”Aprobarea înlocuirii stemelor și sigiliilor existente în prezent cu noile modele ale acestora, conform dispozițiilor Legii nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului”                                               

                Prezintă :             Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Compartimentul Managementul actelor administrative, evidență electorală- Ec. Zanfir Adriana.

5.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind   ”Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2018.”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția economică – ec. Sava Gheorghița.         

6.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Aprobarea întocmirii Amenajamentului pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe raza UAT Orașul  Mioveni, județul Argeș.”       

                                               Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                                                                               Biroul Fond Funciar – jr. Drăgan  Ion

7.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    ” Aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către Primarul orașului Mioveni - dl. Georgescu Ion, în cursul anului 2018.”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                                                              Biroul Resurse Umane – ec. Naciu Nicolae.

8.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     ” Aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2017, de către Viceprimarul orașului Mioveni - dl. Costache Aurel, în cursul anului 2018.”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                               Biroul Resurse Umane – ec. Naciu Nicolae.

9.            Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    

”Aprobarea actualizării Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Mioveni, județul Argeș, 2017-2027.” 

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Compartimentul Relații Publice – Comănescu Maria

10.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații condusă de Primarul orașului Mioveni, în perioada 20-27 mai 2018.”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                                                               Consilierul  personal al Primarului –  Mihai Marian.                                                                                                                      11.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  prin care se ia act de recepția obiectivelor ” Platforme subterane hidraulice de colectare selectivă a deșeurilor menajere,  oraș Mioveni,  județul Argeș”.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

 12.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Extindere rețea apă și  canalizare  strada Radu lui Anghel, oraș Mioveni, județul Argeș ”.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

13.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Extindere sistem de colectare ape pluviale strada Mihail Sorbul, cartier Colibași,  oraș Mioveni, județul Argeș ”.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

14.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Extindere alimentare cu apă str. Dumitrașcu Brătianu, oraș Mioveni, județul Argeș ”.

 

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

15.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni   prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Pictură în tehnica mozaic la catedrala cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel’’, din orașul Mioveni”.      

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

16.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, oraș Mioveni, județul Argeș”.                               

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

17.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții             ,, Regularizare pârâu Adâncata (str. I.D . Ștefănescu), cartier Făget, oraș Mioveni, județul Argeș ”.                            

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

18.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Instalație gaze naturale grădinița strada Părăști, oraș Mioveni”.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene – jr. Proca Dănuț.

                              Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

19.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Alegerea ca preşedinte de  şedinţă a domnului COSTACHE AUREL  începând cu luna Iunie 2018,  pe o perioadă de 2 luni consecutiv (  Iunie 2018 - Iulie 2018 ).”

               

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

  Compartimentul Managementul actelor administrative, evidență electorală- Ec. Zanfir Adriana.

20.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Transmiterea  în folosinţă gratuită, prin contract de comodat, către S.C.Distribuţie Energie Oltenia S.A. a stâlpilor de iluminat public și a prizei de pământ tip B3- OHM aferente lucrării „ Alimentare cu energie electrică a iluminatului public strada Aleea Poienii, oraşul Mioveni”.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                                                             Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

21.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon” Mioveni.

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

                               Biroul Resurse Umane – ec. Naciu Nicolae.

22.          Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni cu privire la  ” Modificarea HCL nr.80/26.04.2018 de aprobare a accesului si a efectuării de lucrări pe terenul proprietate a oraşului Mioveni pentru introducerea retelelor  de utilități (apă canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie/internet).”

Prezintă :            Primarul oraşului Mioveni – ec. Georgescu Ion.

Direcția Investiții, Dezvoltare, Patrimoniu, Fonduri Europene –jr. Proca Dănuț.

                                                             Biroul Patrimoniu– ing. Miloș Ileana.

23.          Alte probleme.

S-a discutat despre identificarea  unei proceduri de suspendare a activității comerciale în Piața Dacia pentru demararea lucrărilor de modernizare. Consilerul PNL Franțescu Costel a afirmat că actualul corp de clădire nu face cinste orașului și că trebuie găsită cât mai repede o soluție.

Primarul Ion Georgescu a intervenit explicând că trebuie căutate soluții care să nu afecteze cei 60 de agenți comerciali plus cei 20 de particulari care își vând produsele în piață. Refacerea acestui corp ar putea dura 9-10 luni, iar încetarea totală a activității comercianților pe această perioadă ar fi foarte gravă pentru ei.

În legătură cu deplasarea primarul însoțit de doi delegați în China, s-a precizat că deplasarea se face la invitația ambasadorului chinez în România și toate costurile, exceptând diurna, sunt suportate de partea chineză. Vizita se face într-o zonă cunoscută pentru practicarea medicinei tradiționale chineze. Partea chineză și-a dorit să pună în contact Mioveniul cu specialiștii chinezi în vederea unei colaborări viitoare la noul spital ce se va da în folosință.

Argentina Culcuș a glumit, un pic misogin, inventând un motiv legat de terapiile chinezești, care făcea trimitere la afirmațiile celebre ale nefericitului Florin Tecău. Acest punct a fost adoptat în unanimitate.

Interesantă mi s-a părut și discuția despre instalarea unor platforme subterane hidraulice de colectare selectivă a gunoiului menajer. Aceste platforme ar rezolva problema aspectului și a mirosului neplăcut degajat de gunoaie. În primă fază se vor instala experimental, pentru a se analiza concret viabilitatea acestei soluții.

 Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
18 octombrie 2021

AED 1,1632 +0.19 %
AUD 3,1578 -0.14 %
BRL 0,7823 +1.15 %
CAD 3,4476 -0.16 %
CHF 4,6125 -0.10 %
CNY 0,6643 +0.20 %
CZK 0,1944 -0.21 %
DKK 0,665 -0.02 %
EGP 0,2715 +0.07 %
EUR 4,9481 -0.01 %
GBP 5,8686 +0.28 %
HRK 0,659 +0.03 %
HUF 1,3714 -0.33 %
INR 0,0567 -0.18 %
JPY 3,7355 +0.17 %
KRW 0,3597 -0.17 %
MDL 0,2464 -0.12 %
MXN 0,2087 +0.63 %
NOK 0,5067 0.00 % -
NZD 3,015 +0.29 %
PLN 1,0829 +0.01 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,06 +0.17 %
SEK 0,4932 -0.12 %
THB 0,1277 -0.23 %
TRY 0,46 -0.39 %
UAH 0,1623 +2.20 %
USD 4,2724 0.00 % -
XAU 241,9692 0.00 % -
XDR 6,0269 0.00 % -
ZAR 0,2896 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!