17 Oct 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Consiliul Local Mioveni s-a întrunit în ședință publică: Ordinea de zi

Consiliul Local Mioveni s-a întrunit în ședință publică: Ordinea de zi

Consiliul Local al Oraşului Mioveni s-a întrunit în şedinţă publică, ordinară, în miercuri, 25.07.2018, în  Sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
A fost o ședință care nu a avut pe ordinea de zi subiectele ”sensibile” care ar ar fi putut poziționa antagonic consilierii opoziției, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori și nici lista suplimentară nu a oferit subiecte de controversă. La ședință a fost prezent și primarul Ion Georgescu.
 
Rând pe rând, subiectele ordinii de zi au fost parcurse și adoptate, fără prea multe observații și comentarii.   
 
Ordinea de zi
1. Procesul verbal al şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Oraşului Mioveni, din data de 21.06.2018.                              
 
2. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea Planului de măsuri de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile provenite de la populație și agenții economici în  orașul Mioveni.”                                
 
3. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni prin care  ”Se ia act de  Planul de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni.”                                                                                                        
 
4. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Alegerea ca preşedinte de  şedinţă a doamnei CULCUȘ ARGENTINA ELENA începând cu luna August 2018,  pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( August 2018 - Septembrie 2018 ).”                                                             
 
5. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea deplasării a trei consilieri locali la Zilele Orașului Istra alături de Primarul Orașului Mioveni.”                      
 
6. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Prelungirea valabilității contractului de închiriere nr.19049/20.08.2013 având ca obiect  spaţiul în suprafaţă de 90 mp situat în incinta şcolii Racoviţa de Jos pentru desfăşurarea activităților Asociației Filantropice Medical Creștine Christiana Filiala Pitești.”
 
7. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind   ”Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.         
 
8. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni   prin care se ia act de activitatea Poliției Locale Mioveni în  perioada 01.01.2018- 31.05.2018”
La acest punct a intervenit primarul Ion Georgescu, care i-a atras atenția șefului Poliției Locale Mioveni, jr. Nicu Gheorghe, că cetățenii au mari așteptări de la această structură a administrației locale. La unison cu consilierii locali, s-a punctat faptul că amenzile nu reprezintă un criteriu de performanță, ci prevenția, ordinea și lipsa evenimentelor neplăcute în oraș. S-a sugerat crearea unei baze de date informatice, în care cei care încalcă regulile de conduită socială și au fost avertizați, în primă fază, să fie înregistrați, iar la recidivă să se aplice sancțiuni.
 
Primarul Ion Georgescu l-a informat pe șeful poliției locale, că în anul Centenarului, de Ziua Națională, 1 decembrie, nu concepe ca polițiștii locali să nu defileze, în frunte cu comandantul. De aici deducem că mulți dintre polițiștii locali vor fi nevoiți să intre într-un regim sever de instrucție, dar și  într-un, la fel de sever, regim alimentar, pentru a se conforma estetic  și fizic rigorilor unei sarcini atât de nobile și onorante...   
 
9. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Realizarea unui parteneriat între UAT Orasul Mioveni, județul Argeș și UAT comuna Cumpăna, județul Constanța în vederea dezvoltării unor legături social culturale și educative  pentru  tineri,  în anul 2018”                   
 
10. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ,,Aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului – construcție și teren  aferent în sat Racovița,  bulevardul Dacia,  nr. 128 C în care a funcționat Grădinița Racovița de Jos din  unitate de învățământ în  imobil cu altă destinație la dispoziția Unității Administrativ Teritoriale Orașul Mioveni ’’.
 
11. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni prin care se ia act de  raportul de evaluare a capacității   de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I – 2018  la nivelul orașului Mioveni.”
La acest capitol a fost evocată situația nefericită care a afectat Grecia, chiar dacă sunt diferențe majore de climă, pagubele produse de incendii pot fi, oriunde, uriașe. Primarul orașului a atras atenția ca prevenția să se facă serios, nu doar pe hârtie, iar telefoanele de serviciu ale consilierilor să le fie tot timpul la îndemână, pentru a reacționa rapid atunci cînd intervin evenimente. Nu se acceptă scuza că nu se poate pleca de la serviciu în caz de urgență. Este o obligație legală a angajatorului să permită angajatului ales consilier local să părăsească locul de muncă în astfel de situații intervenite pe perioada mandatului.
O atenție sporită trebuie acordată realizării canalelor colectoare, la baza dealurilor, pentru a prelua apa în cazul unor ploi abundente, evitându-se efectele nedorite ale inundațiilor.
 
12. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  privind ,,Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții - ‹‹ Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră în  orașul Mioveni,  județul Argeș››.
 
13. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al  anului 2018”
 
14. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2018.”
 
15. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ” Schimbarea / mutarea sediului social al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL.”
 
16. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Mioveni.”        
 
17. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ”Aprobarea  indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale Mioveni.”             
 
18. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind ,,Scoaterea la licitație publică pentru închiriere, a unui teren aparținând domeniului public al orașului Mioveni situat adiacent blocului E1 ’’
 
19. Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  ”Aprobarea unor modificări ale statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Mioveni.”
 
La capitolul ”Alte probleme” consilierul PNL Costel Franțescu a cerut lămuriri despre problema funcționării defectuase a semafoarelor de la intersecția zonei ”Poarta 8”. Primarul a informat că firma care se ocupă de instalarea semafoarelor va înlocui aceste semafoare cu unele noi, în termen de 72 de ore.
 
Sistemul de parcare cu plată, solicitat vehement de unii dintre cetățeni, rămâne încă în studiu, pentru identificare unei solușii optime. O dlegație a Primăriei mioveni a fost la Sibiu pentru a studia sistemul implementat acolo și vom avea o concluzie în luna august. Nu se dorește sistemul de blocaj la sol. Deasemenea, se creează probleme din cauza faptului că există familii care au două sau mai multe mașini.
 
Problema principală, în opinia noastră, vine de la lipsa de civilizație a utilizatorilor de parcare, de la faptul că foarte mulți cetățeni și-ar pune mașina în scara blocului, dacă ar putea. Mioveniul are destule locuri de parcare, comparativ cu alte orașe. Faptul că unii își divinizează mașinile și ar dori să le vadă permanent pe fereastra locuinței, îi face să-și dorească și un loc exclusiv al lor, o felie personală pe domeniul public, poziționată ideal în raport cu lenea lor, pentru a se putea încăiera justificat legal, nu ca acum, cu ceilalți vecini.
Când vor fi distribuite mult râvnitele felii, anticipăm că poliția locală va trebui să intervină la și mai multe scandaluri decât acum, iscate în astfel de situații.
Pe această temă, puteți citi și Vecinul și Locul Lui
 
Consilierul local Didiță Gheorghe a cerut înlocuirea unei oglinzi rutiere, în cartierul Racovița și decolmatarea rigolelor o dată pe săptămână, pentru a putea prelua apa în cazul unor ploi abundente. Chiar dacă localnicii le curăță, nu au unde pune masa evacuată și o lasă pe carosabil, uneori. Deasemenea balustradele care delimitează marginea drumului, în unele zone trebuiesc vopsite, fiind afectate de rugină.
 
Pe lista suplimentară s-a supus aprobării  lista stațiilor pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane, prin curse regulate si interjudețene, în următoarele locaţii aflate pe raza administrativ teritorială a orasului Mioveni: 
Articolul 1:
Nr. crt. Stația de plecare – sensul  dus
Stația de  sosire – sensul întors
1. Făgetu (Mănăstirea Vieroși), str. Mănăstirii, nr. 115 / Făgetu (Mănăstirea Vieroși), str.  Mănăstirii, nr. 115
2. Făgetu (Grădiniţa),str. Mănăstirii, nr. 1 Făgetu (Grădiniţa), str. Mănăstirii, nr. 1
3. Făgetu, centru (Căminul cultural) str. Mănăstirii-intersecţie cu str. Gheormanului Făgetu centru (Căminul cultural) str. Mănăstirii-intersecţie cu str. Gheormanului
4. Colibaşi (Pleaşa), str. Colibaşi, nr. 95 / Colibaşi (Pleaşa), str. Colibaşi, nr. 95
5. Colibaşi ( Căminul Cultural) / Colibaşi (Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel)
6. Colibaşi (Şcoala nr. 1), Bd. Dacia, nr. 39A bis / Colibaşi (La Fulger), Bd. Dacia, nr. 56
7. Vamă, Bd. Dacia, nr. 129 (facultativă) / Vamă, Bd. Dacia, nr. 129 (facultativă)
8. Penitenciarul Colibași, Bd. Dacia, nr. 1 (facultativă) / Penitenciarul Colibași, Bd. Dacia, nr. 1 (facultativă)
9. Mioveni (CKD), Bd. Dacia, nr. 148 (facultativă) / Mioveni (Restaurantul  Aristocrat), Bd. Dacia, nr. 57 (facultativă)
10. Mioveni (Giramex), Bd. Dacia, nr. 138 (facultativă) / Mioveni (Supermarketul LIDL), Bd. Dacia, nr. 11 (facultativă)
11. Mioveni (Robea), Bd. Dacia, bl. P21 / Mioveni (Robea), Bd. Dacia, bl. S2
12. Mioveni, (Poliția oraşului Mioveni), Bd. Dacia, bl. P3a /  Mioveni ( Școala Veche ), Bd. Dacia, bl. V1
13. Mioveni, Bd. Dacia, bl. M4 / Mioveni , Bd.Dacia, bl. L8
14. Autogara Vulturul & Company Srl, Mioveni, str. Muntenia, nr. 11(actual str. Profesor Ion Cojocaru, nr. 5) / Autogara Vulturul & Company Srl, Mioveni, str. Muntenia, nr. 11 (actual str. Profesor Ion Cojocaru, nr. 5)
15. Racoviţa (Cătăneşti), Bd. Dacia, nr. 41 (facultativă) / Racoviţa (Cătăneşti), Bd. Dacia, nr. 93 (facultativă)
16. Racoviţa (Biserica Sf. Nicolae), Bd. Dacia, nr. 5A / Racoviţa (Spitalul Sf. Spiridon), Bd. Dacia, nr. 131A
17. Racoviţa (La Didiţă), str. Nicolae Racoviceanu, nr. 74 / Racoviţa (La Didiţă), str. Nicolae Racoviceanu, nr. 143
18. Racoviţa (Magazin), str. Nicolae Racoviceanu Racoviţa (Magazin), str. Nicolae Racoviceanu
19. Racoviţa (Ţarina), str. Nicolae Racoviceanu / Racoviţa (Ţarina), str. Nicolae Racoviceanu
20. Racoviţa (La Marinescu), str. Nicolae Racoviceanu / Racoviţa (La Marinescu), str. Nicolae Racoviceanu
21. Clucereasa (Ureche), Calea Câmpulungului Clucereasa (Ureche), Calea Câmpulungului
22. Clucereasa (La Şotan )Calea Câmpulungului / DN73 Clucereasa (La Şotan), Calea Câmpulungului, DN73
 
Art.2. Se aprobă, capătul de traseu pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate si interjudețene, la Autogara Vulturul &Company Srl, situată în orașul Mioveni, str. Muntenia. nr.1(actual str. Profesor Ion Cojocaru, nr. 5), județul Argeș.
Art.3.(1) Se aprobă  pentru  operatorii de transport care tranzitează  orașul Mioveni  și efectuează transportul de persoane în sistem de curse regulate și interjudețene  să folosească următorul traseu de intrare-ieşire în oraş, şi anume:
Traseul: Piscani (Bemo) DN73 -Str.I.C.Brătianu - sensul giratoriu (Gubavu) - Str. Hanu Roşu - Str. Stadionului - Autogara  Vulturul&Company Srl – DN73E – Pitești și retur.   
(2) După efectuarea îmbarcării/debarcării persoanelor transportate pentru rutele Piteşti-Berevoieşti, Piteşti - Domneşti se va folosi returul pe acelaşi traseu mentionat mai sus, iar pentru rutele Piteşti -Ţiţeşti, Piteşti - Conţeşti şi Piteşti - Boteni, autovehiculele vor folosi următorul traseu: Autogara  Firmei Vulturul & Company Srl, str. Muntenia, nr.11 (actual str. Profesor Ion Cojocaru, nr. 5) – DN73E – Pitești și retur.
 
Art.4. (1) Se aprobă înfiinţarea următorului traseu si statii pentru curse regulate care  tranzitează  orașul Mioveni,  pe  următoarea rută:
 
Traseul nou propus:    Autogara Vulturul & Company Srl -  Bd. Dacia (DN73D) - Făgetu, (Mănăstirea Vieroşi), str. Mănăstirii, nr. 115-  Făgetu (Grădiniţa), str. Mănăstirii, nr. 1-  Făgetu, Centru (Căminul cultural) str. Mănăstirii - intersecţie cu str. Gheormanului -Valea Mare (Ştefăneşti) - Piteşti, în  ambele direcții.
 (2)Numărul de curse/ore/zile de circulaţie, numărul de autovehicule şi capacitatea acestora aprobate,  pe traseul nou propus, sunt următoarele:
5 curse regulate care  tranzitează  orașul Mioveni,  pe  următoarea rută: Autogara Vulturul & Company Srl -  Bd. Dacia (DN73D) - Făgetu, (Mănăstirea Vieroşi), str. Mănăstirii, nr. 115-  Făgetu (Grădiniţa), str. Mănăstirii, nr. 1-  Făgetu, Centru (Căminul cultural) str. Mănăstirii - intersecţie cu str. Gheormanului -Valea Mare (Ştefăneşti) - Piteşti, în  ambele direcții, cu capacitate de 20 locuri,  de luni până duminica, după următorul program:
cu plecare din  Autogara Firmei Vulturul & Company Srl, str. Muntenia, nr.11(actual str. Profesor Ion Cojocaru, nr. 5) - la orele 06:00, 07:30, 12:00, 18:00 și 20:00 și  întoarcere  cu plecare din  Pitești la orele 07:00, 09:00, 13:00, 19:00 si 21:00 si sosire la  Autogara Firmei Vulturul & Company Srl .
 (3) Numărul de curse/ore/zile de circulaţie, numărul de autovehicule şi capacitatea acestora aprobate  pentru traseul Mioveni – Pitești, sunt următoarele:
o Traseul Mioveni-Pitești (traseul actual)- cursele se vor efectua cu două tipuri de autovehicule (autocar/autobuz/microbuz), respectiv opt autovehicule cu capacitate de 30-35 de locuri şi opt autovehicule cu capacitate de 20 de locuri, după următorul program:
De luni până vineri:
05:45-06:30 – plecari la 15 minute cu autovehicule cu capacitate de 20 de locuri;
06:30-08:00 – plecări la 10 minute cu autovehicule cu capacitate de 30-35 de locuri;
08:00-12:00 – plecari la 15 minute cu autovehicule cu capacitate de 20 de locuri;
12:00-14:00 – plecări la 10 minute cu autovehicule cu capacitate de 30-35 de locuri;
14:00-22:00 – plecari la 15 minute cu autovehicule cu capacitate de 20 de locuri.
Sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale se va efectua transportul cu autovehicule de capacitate de 20 de locuri, cu plecare la 15 minute.
Art.5. Începând cu  aprobarea noului Program județean de transport cu valabilitate 2019-2024 orice alte  prevederi  contrare și aprobate prin  Hotărârile Consiliului Local al orașului Mioveni își încetează aplicabilitatea.


Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
15 octombrie 2021

AED 1,161 +0.04 %
AUD 3,1622 +0.11 %
BRL 0,7734 +0.04 %
CAD 3,4531 +0.31 %
CHF 4,6171 -0.29 %
CNY 0,663 +0.14 %
CZK 0,1948 -0.05 %
DKK 0,6651 0.00 % -
EGP 0,2713 0.00 % -
EUR 4,9484 -0.01 %
GBP 5,8523 +0.09 %
HRK 0,6588 -0.05 %
HUF 1,376 -0.12 %
INR 0,0568 +0.35 %
JPY 3,7293 -0.82 %
KRW 0,3603 +0.17 %
MDL 0,2467 +0.08 %
MXN 0,2074 -0.10 %
NOK 0,5067 +0.14 %
NZD 3,0064 +0.46 %
PLN 1,0828 +0.06 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,0599 +0.67 %
SEK 0,4938 -0.24 %
THB 0,128 -0.31 %
TRY 0,4618 -0.65 %
UAH 0,1588 +0.06 %
USD 4,2646 0.00 % -
XAU 244,4451 0.00 % -
XDR 6,0191 0.00 % -
ZAR 0,2897 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!