18 Oct 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Primăria Mioveni a făcut bilanțul anului 2019, în conferință de presă

Primăria Mioveni a făcut bilanțul anului 2019, în conferință de presă

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, joi, 19 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.

Edilul din Mioveni a fost însoțit de viceprimarul Aurel Costache, de secretarul oraşului, Ionuţ Badea, de managerul Centrului Cultural, Alin Călinescu, de directorul tehnic al SC S.Ed.C Mioveni, Viorel Ciobanu, de directorul general al SC Servicii Generale Mioveni, Alin Albu, de managerul interimar al Spitalului Orășenesc Mioveni, dr. Horia Trăilă și de noul șef al Poliției Locale Mioveni, Rușanu  Cristian.

Iată, în continuare, doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

1.CABINET PRIMAR

Nr. Audienţe primar:- 244  ;

Nr. vizitatori unici pe  site-ul Primăriei Mioveni: - 89.654;

Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro: - 581.732;

Nr. utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App: - 1970;

Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: - 12.910;

Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare 372, din care 364 soluționate(cele 8 sesizări nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni) ;

Nr. vizite primite ale delegațiilor externe:- 18(din 10 state - China, Republica Moldova, Federația Rusă, Grecia, Franța, Bulgaria, Italia, Serbia și Elveția) ;

Nr. vizite oficiale efectuate de către Consiliul Local Mioveni:-4(Magdăcești-Republica Moldova, Bulgara- Petrich, Federația Rusă- Istra, Beijing- China, Franta- Lyon.

A fost semnat și un Acord Internațional de Cooperare între Administrația Locală, Spitalul Mioveni și Spitalul TCM Jinhua- China.

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate: - 32.676;

Nr. Adrese trimise prin poştă: - 20.388 ;

Nr. Înregistrări interne: - 254.

3. SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Nr.Dispoziţii  emise de către Primarul orașului Miovenipentru anul 2019:- 953;

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni: -  235;

Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate: - 228;

Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni: -  22;

Şedinţele Ordinare ale Consiliului Local Mioveni : - 11 ;

Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni: - 4;

Şedinţe de Îndată:- 1;

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2019, s-au înregistrat un număr de  16  solicitări de informaţii de interes public.

•        Nu s-au primit reclamaţii administrative

•        Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2019, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

•        Numărul proceselor verbale de afişare a fost de  268 .

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie - 30 noiembrie 2019 este de aproximativ 1000, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 6.

5. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

•        48 de  cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

•        3 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne ;   

•        1 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;

•        15 cereri prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

•        950 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;

•        11 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;

•        55 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;

•        110 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;

•        32 de anchete sociale solicitate de Poliţie;

•        7 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;

•        7 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;

•        12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

•        37 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;

•        47 dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;

•        94 anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;

•        312 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;

•        578 de dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;

•        4 anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;

•        3 cereri prin care s-a solicitat ajutor de inmormântare;

•        6 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;

•       4 situaţii centralizatoare comunicate  DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

•        12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;

•        12 rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social  transmise AJPIS Argeş;

•        5 rapoarte statistice privind subvenţia la gaze , transmise DISTRIGAZ;

•        5 rapoarte statistice privind subvenţia la energie electrică transmise CEZ VANZARE;

•        27 de cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;

•        75 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;

•        290 de  dispoziţii acordare beneficii sociale;

•        11 anchete sociale solicitate de scoli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;

•        50 de  anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;

•        64 de  anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;

•        156 anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

•        180 de rapoarte de vizită privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•        180 de rapoarte de monitorizare privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•        2 rapoarte semestriale aprobate de către Consiliul Local Mioveni. transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali.

 

•        FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: - 46 ;

Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: -  15;

Nr. beneficiari ai Centrului de Zi : - 40     .

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 Nr. Căsătorii efectuate:-  275  (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 267);

Nr. Decese înregistrate: - 107  (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 120) ;

Transcriere certificate de naștere emise în străinătate – 27;

Nr. nou născuți – 1.

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: -   7836 (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 6862 ); ;

Nr. Cărţi de identitate provizorii:- 397(comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 312); ;

Nr. Schimbări de domiciliu:-1681 (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 2344);

Nr. Vize de reşedinţă:- 510    (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 451).

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2019, au fost elaborate un număr de 692 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

107 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

  285 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

22 de rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;

36 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA

S-au organizat 13 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei.

 De asemenea, au fost organizate  13 concursuri pentru ocuparea unui număr de 15 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei, la care au participat  86 de candidaţi,  în urma cărora au fost angajate 11 persoane.

9.COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2019: -  126.313mii  lei;

Valoarea Realizată:-115.570 mii lei;

Venituri proprii mii lei:-112.467 mii lei;

Valoarea Realizată: - 104.175 mii lei;

Sume defalcate din TVA:- 7.800 mii lei;

Valoare realizată:- 7.663 mii lei;

Valoarea investiţiilor:- 86.392mii lei;

Valoarea Realizată:- 78.749mii lei.

Excedent:  0

ÎNVĂŢĂMĂNT

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare:-  7.485mii lei (6.903 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:- 2.759mii lei (realizat 2.183mii lei);

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare:-  8.059,50mii lei (realizat 7.054,43 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:- 6.889,00 mii lei (realizat 1.600,00 mii lei);

SĂNĂTATE

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare:- 5.646 mii lei (realizat 4.845 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-56.614 mii lei (realizat 55.684mii lei);

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare:- 4.385,0 mii lei (realizat 4.106,83 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-117.626,21 mii lei (realizat 117.297,52  mii lei);

SERVICII PUBLICE

Anul 2019

Cheltuieli de funcţionare: - 7.280 mii lei (realizat 7.181 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-  5.093mii lei (realizat 3.099 mii lei).

Anul 2018

Cheltuieli de funcţionare: - 7.159,89 mii lei (realizat 6.120,51 mii lei);

Cheltuieli de dezvoltare:-  8.876,14mii lei (realizat 3.177,86 mii lei).

10. COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

Nr. Certificate de atestare fiscală: –  4.342;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: -1.997;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: -  3.400 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:-2.408;

De asemenea, au fost depuse 569 de cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri, terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia.

11. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

•        Prin sistemul de plată on-line- SNEP s-au înregistrat  un număr de 476 de plăți pentru suma totală de 136.362 lei .

•        Au fost emise un număr de 2935 somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită în urma cărora a fost încasată suma de 1.284.549 lei ;

 

•        Au fost înființate un număr de 1529 popriri asupra  veniturilor realizate si a disponibilităților banești  în urma cărora a fost încasată suma de 579.649 lei;

 

•        Au fost primite pentru  punerea în executare un număr de 3964 titluri executorii ce constau în procese verbale de contravenție, din care s-a încasat suma de 1.278.828 lei.

 

•        Prin Serviciul de Probațiune au fost supravegheate un număr de 35 de persoane din care au finalizat prestarea orelor stabilite un număr de 29 de persoane ;

 

•        Pentru stingerea debitelor ce provin din amenzi contravenționale au fost supravegheate un număr de 6 de persoane din care a finalizat prestarea orelor stabilite o singură persoană , iar pentru 5 cazuri s-au înaintat acțiuni în vederea transformării orelor în amenzi ;

 

•        Pentru debitorii care nu au venituri și bunuri urmăribile a fost declarată starea de insolvabilitate . În acest sens, au fost transferate în evidența separată un număr de 74 de dosare nou constituite și a fost menținută starea de insolvabilitate pentru un număr de 107 debitori declarați insolvabili.

 

12.COMPARTIMENT URBANISM:

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate – 850 (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 800);

Nr. Autorizaţii de construcţii –  545 (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 437);

Nr. Certificate de urbanism – 683 (comparativ cu anul 2018 când  numărul acestora a  fost de 633).

Nr. Certificate de atestare a edificării construcției – 100.

13. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE,  MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

În anul 2019 s-a continuat implementarea proiectului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II): ”Reabilitarea termică a clădirilor : „Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, proiectul fiind implementat cu succes și realizându-se recepția la terminarea lucrărilor.

S-au continuat demersurile pentru obținerea unei finanțări în programului PNCIPS (Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social), derulat prin CNI (Compania Națională de Investiții) pentru obiectivul „Pod peste Râul Argesel, cartier Racovita - oraş Mioveni, intre DN73D si DC85”, la momentul de față fiind obținute  toate avizele necesare (Apă-canal, Poliția rutieră locală, Telefonie Orange,Telecom, Salubritate, Drumuri locale Mioveni, ANIF, ISC, IPJ Pitești, Drumuri Naționale Pitești, CEZ, CNAIR București, Ape ABA –Argeș-Vedea, MAPN, Mediu).

Au fost monitorizate post implementare proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 încheiate în anul 2015.

S-a implementat proiectul ”RUN4EU” finanțat în cadul programului european ERASMUS+SPORT.

 S-a câștigat și s-a demarat implementarea proiectului cu finanțare europeană  www.wifi4eu, selectându-se operatorul și fiind deja stabilite locațiile unde vor fi amplasate punctele de acces wireless.

S-a continuat monitorizarea serviciilor publice furnizate comunității din Mioveni, precum  și informarea și promovarea turistică a orașului.

•        Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

- Nr. vizitatori în CNIPT și care au participat la activitățile CNIPT Mioveni în 2019: aproximativ 1700;

- Nr. vizitatori site www.cniptmioveni.ro în 2019: 14.579

 

14. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2019 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 12,430,915.29 lei fără TVA, din care :

•        Un număr de 202 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de  10,470,508.80  lei fără TVA.

S-au organizat proceduri de atribuire pentru următoarele contracte:

•        Licitație Deschisă - Construire corp grădiniță - completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii oraș Mioveni, jud. Argeș - 1,960,406.49 lei fără TVA;

15. COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

Au fost urmărite şi supervizate toate contractele ce s-au aflat în derulare pe parcursul anului 2019.

S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 43 obiective de investiţii și 18 receptii finale.

Investitii finalizate :

       Spital Orășenesc Mioveni ;

       Modernizare străzi: str. Maior Gh. Filipescu, Aleea Poienii, str. Dealul Viilor, str. Stejarului, oraş Mioveni ;

       Extindere sistem de canalizare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni ;

       Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră Aleea Poienii, oraș Mioveni ;

       Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță, oraș Mioveni ;

       Amenajare spațiu pentru rulote, zona picnic Făget, oraș Mioveni ;

       RK Sala de sport Școala ”George Topârceanu”, oraș Mioveni.

Investiții în derulare :

       Sala Sporturilor, oraș Mioveni ;

       Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni ;

       Construire Corp Grădiniță- Grădinița ”Campionii”, oraș Mioveni ;

       Asfaltare străzi : str. Primăverii, str. Iacobeștilor, oraș Mioveni ;

       Extindere rețea gaze naturale cartier Clucereasa, oraș Mioveni ;

       Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor :

       Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni ;

       Amenajare Cămin C, oraș Mioveni ;

       Sistematizare curte Catedrală, oraș Mioveni ;

       Sistem supraveghere video cartier Făget, oraș Mioveni ;

       Execuție Heliport, oraș Mioveni.

16. COMPARTIMENT PATRIMONIU

Nr. actualizări cărti funciare: 24;

Nr. cărti funciare noi: 20;

Nr. acte aditionale contracte de inchiriere- 38

Nr. acorduri pentru ocupare temporară a domeniului public: 10

Nr. avize obținute în vederea autorizarii lucrărilor de investiții de pe raza orasului: 120

Nr. autorizații de construire obținute: 21

Nr. autorizații de securitate la incendiu: 2

Nr. proceduri de atribuire a contractelor de închiriere: 16

Nr. contracte de administrare și folosință gratuită: 7

Lucrări finalizate  în 2019:

Asfaltare și modernizare

- Str. Dinicu Golescu tronson 1 – 214.096, 36 lei cu TVA

- Aleea Mihail Sorbul – 130.694,64 lei cu TVA

- Str. Dealul Viilor tronson 2 -103.983,28 lei cu TVA

 Str. Preot C-tin Gh. Frânculescu- 56.931,98 lei cu TVA

- Aleea Poienii – 3 tronsoane – 45.723,05 lei cu TVA

Lucrari demarate în 2019:

- Str. Dinicu Golescu tronson 2

- Str. Sld. N. Ungureanu Racovita

- Str. Argeselului,

- Str. N. Racoviceanu 1 tronson

Extinderi retele de alimentare cu energie electrica pentru consumatori casnici in orasul Mioveni:

a.       Lucrari finalizate în 2019:

-         Str. Dealul Viilor, Prunilor și Perilor - 680.013,6 lei cu TVA

-         Str. Dinicu Golescu – tronson 1- 41.589,69 lei cu TVA

b.       Lucrari demarate în 2019.

-         Calea Boteni

17.COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Nr. de cereri primite -   3636;

Nr. adeverinţe de rol agricol – 3245;

Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: –  215;

Nr.de adrese de la alte instituţii: –  120;

Nr. de atestate de producător: –  19;

Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol: –19 ;.

Nr. situaţii statistice: –9 .

 

18. COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

 

•        511 adrese privind răspunsuri la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

 

•        Au fost întocmite un nr. de 128 Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

 

•        Au fost întocmite un nr. de 6 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990 , în cuantum de 2000 lei și avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000;

 

 

 

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI REALIZATE ÎN ORAŞUL MIOVENI ÎN ANUL 2019

 

-Campania ,,Verde pentru viață” în  spiritul  protecției mediului și responsabilizării elevilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor , în perioada 15.03.2019- 15.04.2019  ;

 

-         Campanie de colectare a DEEE –urilor în colaborare cu Asociația ROREC – iunie 2019

 

-  ,,Ziua Mondială a Curățeniei – Le ts do it Romania” – 23.09.2019.

 

 

 

 

 

19. COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

 

•        În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 18.202 de consultații;

 

•        S-au efectuat 586 de consultații stomatologice

 

•        226 de teme de educație sanitară pentru sănătate  au fost susținute de  către cadrele medicale școlare.

 

 

 

 

 

20. COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

 

Nr. Acorduri de funcţionare :- 455 , în valoare de 9100 lei;

 

Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -10, în valoare de 4800  lei;

 

Nr. vehicule înregistrate: - 12 .

 

 

 

21 COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

În cursul anului 2019 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

 

a) Intervenţii la incendii:

 

- incendii culturi agricole şi mirişti – 17

 

- incendii liziere de pădure – 2

 

- incendii construcţii – 2

 

b) Intervenţii la inundaţii:

 

- 2 gospodării cetăţeneşti;

 

 S-au eliberat 13 de permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise.

 

 

 

22.COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

 

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2019, la nivelul oraşului Mioveni, au fost  executate acţiuni de limitare şi înlaturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploiilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cart. Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa.      

 

 

 

23.POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

 

Persoane legitimate: - 4.623 ;

 

Persoane avertizate în scris :- 319;

 

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă : - 296;

 

Suma totală de amenzi pe anul 2018 :-  72.790 lei;

 

S-au rezolvat un număr de 1.863 sesizări scrise, 1.112 de sesizări telefonice şi  624 de sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

 

 

 

24. DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

 

În cursul anului 2019, prin intermediului camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 3114 fapte (1773 sesizări, 836 solicitări telefonice și 328 de cereri de vizionare) care au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale și au fost  aplicate măsuri legale, atenționări verbale precum și sancțiuni contravenționale.

 

   Printr-un număr de 151  adrese scrise au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române  și Poliției Locale, peste 81 de ore de filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Legii 677/2001și a Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 48 (CD-uri + DVD-uri) și 51 capturi-foto;

 

 Au fost furnizate un număr de 254 listinguri către Poliția Română de pe camerele prevăzute cu licențe de recunoaștere și stocare automată a numerelor autovehiculelor, camere amplasate la intrările/ieșirile în/din oraș.

 

Numărul total al maşinilor care au intrat în oraşul Mioveni până la data de 30 noiembrie 2019 este de 4.890.528, iar al celor care au au ieşit din oraşul Mioveni până la data mai sus menționată  este 5.469.327Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
18 octombrie 2021

AED 1,1632 +0.19 %
AUD 3,1578 -0.14 %
BRL 0,7823 +1.15 %
CAD 3,4476 -0.16 %
CHF 4,6125 -0.10 %
CNY 0,6643 +0.20 %
CZK 0,1944 -0.21 %
DKK 0,665 -0.02 %
EGP 0,2715 +0.07 %
EUR 4,9481 -0.01 %
GBP 5,8686 +0.28 %
HRK 0,659 +0.03 %
HUF 1,3714 -0.33 %
INR 0,0567 -0.18 %
JPY 3,7355 +0.17 %
KRW 0,3597 -0.17 %
MDL 0,2464 -0.12 %
MXN 0,2087 +0.63 %
NOK 0,5067 0.00 % -
NZD 3,015 +0.29 %
PLN 1,0829 +0.01 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,06 +0.17 %
SEK 0,4932 -0.12 %
THB 0,1277 -0.23 %
TRY 0,46 -0.39 %
UAH 0,1623 +2.20 %
USD 4,2724 0.00 % -
XAU 241,9692 0.00 % -
XDR 6,0269 0.00 % -
ZAR 0,2896 0.00 % -

Mai mult
...
...

Ion Falca e croit sa dea Lupu afara din DSV

Toti prefectii PSD au fost demisi! Pleaca Marcel Proca. Va reveni Ion Cirstoiu?


Conducerea Primăriei Piteşti anulează şi Simfonia Lalelelor!

Interviu cu candidatul PC la Primaria Pitesti

Mircea Andrei se pregateste de remanierea directorilor din Arges

Un fleac, l-au ciuruit si pe Bogdan Badea! Oamenii lui Boureanu, la Recycle bin

Parlamentarii îşi trag astăzi pensii speciale. Pentru că merită...

Tudor Pendiuc: interceptarea telefoanelor si a email-urilor – o prostie de lege!