23 Jan 2022 | Vremea în : °C
Bitpress
Concordia Mioveni: Bugetul Mioveniului a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali!

Concordia Mioveni: Bugetul Mioveniului a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali!

Consiliul Local Mioveni s-a întrunit astăzi în ședință publică extraordinară, la Centrul Cultural Mioveni, pentru a supune votului aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Mioveni pentru anul 2021, precum și estimările acestuia pentru anii 2022-2024; aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al  Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, al  SC Servicii Generale Mioveni SRL, al Centrului Cultural Mioveni, al Spitalului Orășenesc Mioveni și programul anual privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local și general.

În această ședință s-a consemnat o performanță fără precedent, fiind prima dată când toți consilierii locali au votat ”pentru” adoptarea proiectelor de bugete, în forma în care au fost prezentate.

Primarul Ion Georgescu le-a mulțumit consilierilor pentru vot și a declarat că a fost plăcut surprins de sprijinul și încrederea acordate modului în care s-au creionat bugetele locale. 

Ținând cont de relativul care planează asupra veniturilor la bugetullocal, Primarul a declarat că în următorii ani, cea mai importantă activitate va fi legată de atragerea de fonduri guvernamentale şi fonduri europene.

Managerii societăților aflate în subordinea Primăriei, Nicolae Tudose și Alin Albu, managerul Centrului Cultural Mioveni, Alin Călinescu și dr Horia Trăilă, managerul Spitalului Orășenesc, au prezentat succint activitatea instituțiilor pe care le manageriază în anul 2020, un an marcat de provocările pandemiei coronavirus și obiectivele avute în vedere pentru 2021.

Anul acesta, bugetul local al oraşului Mioveni este construit pe o estimare de 177.794,83 mii lei (aproximativ 35 milioane de euro), din care aproximativ 127.034,03 mii lei reprezintă venituri proprii.

UAT Mioveni are în vedere pentru anul 2021, în primul rând, continuarea proiectelor aflate în curs de derulare (realizarea podului rutier în cartierul  Racovița, finalizarea Sălii Sporturilor, continuarea investițiilor la obiectivele din oraș și la Spitalul Mioveni), finanțarea serviciilor publice, sistemului de sănătate, a educației și culturii.

În ceea ce privește secțiunea investiții, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu Strategia de Dezvoltare  a Orașului, fiind incluse obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și cele propuse de cetățenii orașului.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a orașului Mioveni pe anul 2021, precum și estimările acestora pentru anii 2022-2024

Art.1. Se aprobă Bugetul general centralizat al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, pentru anul 2021 în sumă de 298.826,15 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 306.021,29 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1, 4 și 7 ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul local al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni,  pentru anul 2021, în sumă de 177.794,83 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 184.668,59 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se aprobă Bugetul Secţiunii de funcționare a bugetului local al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni , pentru anul 2021, în sumă de 101.891,59 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Se aprobă Bugetul Secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 75.903,24 mii lei, la partea de venituri şi în sumă de 82.777,00 mii lei la partea cheltuieli, conform anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 5. Se aproba Bugetul creditelor interne al Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 44.190,00 mii lei la partea de venituri și 44.190,00 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 7, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Bugetul Secțiunii de dezvoltare a Bugetului creditelor interne al Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 44.190,00 mii lei la partea de venituri și 44.190,00 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 8, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.7. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 76.841,32 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 77.162,70 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.8. Se aprobă Bugetul Secţiunii de funcționare a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 51.631,84 mii lei, la partea de venituri și 51.953,22 mii lei, la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 5, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.9. Se aprobă Bugetul Secţiunii de dezvoltare a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de 25.209,48 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 25.209,48 mii lei la partea cheltuieli, conform anexei nr. 6, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.10. Se aprobă estimările Bugetului general centralizat al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni,  conform anexelor nr. 1 și 4, ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel:

- pentru anul 2022 în sumă de 204.106,80 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

- pentru anul 2023 în sumă de 217.211,80 mii lei,  atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

- pentru anul 2024 în sumă de 216.955,80 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

Art.11. Se aprobă estimările Bugetului local al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni,  conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel:

- pentru anul 2022 în sumă de 153.821,80 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

- pentru anul 2023 în sumă de 166.795,80 mii lei,  atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

- pentru anul 2024 în sumă de 166.407,80 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

Art.12. Se aprobă estimările Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Unității administrativ- teritoriale a oraşului Mioveni, conform anexei nr. 4, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel:

- pentru anul 2022 în sumă de 50.285,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

-  pentru anul 2023  în sumă de 50.416,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli;

- pentru anul 2024 în sumă de 50.548,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.

Art.13. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, pentru anul 2021, în sumă de  1.000,00  mii lei, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.14. Se aprobă utilizarea totală a excedentului Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, înregistrat la data de 31.12.2020,  în sumă de 6.873,76 mii lei, pentru   anul 2021, la finanțarea următorului obiectiv de investiții, astfel:

                                                                                                              -mii lei-

Denumire obiectiv de investitii  Suma alocată

Cap. 67.02 – Sala sporturilor în orașul Mioveni  6.873,76

Art.15. Se aprobă utilizarea sumei de 321,38 mii lei a excedentului institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau parțial din venituri proprii și subventii al Unității administrativ- teritoriale a  orasului Mioveni, înregistrat la data de 31.12.2020, astfel:

                                                                                                              -mii lei-                                

Explicatii              SUMA ALOCATĂ

Cheltuieli cu bunuri si servicii     321,38

-Învățământ      76,01

-Centru Cultural   9,70

-Piața Dacia        235,67 

Art.16. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024, conform anexei nr. 9, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.17. Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul de salarii pentru instituțiile din cadrul Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, pentru anul 2021, conform conform anexei nr. 10, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.18 Se aprobă alocarea sumei de 8.900 mii lei, pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, a proiectelor sportive, din capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.19 Pentru finanțarea cheltuielilor aparținând Cantinei sociale, în anul 2021 se aprobă suma de 500 mii lei, conform Bugetului de venituri și cheltuieli al Unității administrativ- teritoriale a orașului Mioveni, capitolul 68.02 “Asigurări și asistență socială”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.20 Se aprobă ca suma de 1.541 mii lei din creditul contractat în anul 2019, neutilizată pentru obiectivul Spitalul Orasenesc Mioveni, să fie utilizată pentru obiectivul Sala Sporturilor Mioveni.

Art.21 Secretarul general al orașului Mioveni, judetul Arges, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției tehnice, Instituțiilor de învațământ de pe raza orașului, Centrului Cultural Mioveni, Cantinei sociale și Spitalului Orasenesc Mioveni, pentru ducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – Județului Argeș pentru  exercitarea controlului de legalitate. Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
21 ianuarie 2022

AED 1,1874 +0.07 %
AUD 3,1405 -0.43 %
BRL 0,8047 +0.41 %
CAD 3,4856 -0.11 %
CHF 4,7821 +0.43 %
CNY 0,6878 +0.13 %
CZK 0,2032 -0.34 %
DKK 0,6644 -0.02 %
EGP 0,2775 +0.04 %
EUR 4,9449 -0.01 %
GBP 5,9178 -0.32 %
HRK 0,6569 -0.03 %
HUF 1,3843 -0.12 %
INR 0,0586 +0.17 %
JPY 3,829 +0.38 %
KRW 0,366 -0.05 %
MDL 0,2416 0.00 % -
MXN 0,2131 +0.19 %
NOK 0,493 -0.50 %
NZD 2,9344 -0.66 %
PLN 1,0912 -0.21 %
RSD 0,0421 0.00 % -
RUB 0,057 +0.18 %
SEK 0,4752 -0.61 %
THB 0,1325 +0.08 %
TRY 0,325 +0.31 %
UAH 0,154 +0.13 %
USD 4,3614 0.00 % -
XAU 257,23 0.00 % -
XDR 6,1169 0.00 % -
ZAR 0,2882 0.00 % -

Mai mult
...
...
Vanghelie agata „tinere” pe Facebook, sa le aduca in PSD

Ion Cistoiu, cumatrul lui Basescu, demis de Victor Ponta din functia de inspector guvernamental

Primar în derivă: ,,Sunt încă aici, voi unde sunteți?"

Doi coreeni s-au casatorit in Arges, dupa traditiile din batrani!


Elena Udrea, laureata la Festivalul de la Mamaia


Florin Popescu, acuzat de Boureanu ca face afaceri cu Nicolescu si ,,benzinarul" Fratica

Crin Antonescu a venit la Pitesti ca sa-l injure pe Ponta

Adrian Bughiu, abia racolat de PDL: „Nu cred in proiectul USL”